Character design voor uitgeverij die Keure

Illustraties bij boek

Character design voor info folders

Enkele posters

Be elated by clouds

Float Away

Hang or Climb

Knit

That puts things in a different light

Henk en de dansende letters